Koncernen

Om wpd koncernen
wpd har erfarenhet av utveckling, byggnation, finansiering och drift av mer än 1 900 vindkraftturbiner i Europa och andra delar av världen med en sammanlagd kapacitet av 3 600 MW (3,6 GW). Sedan starten 1996 har wpd AG successivt byggt ut sin position som Tysklands marknadsledande aktör. Huvudkontoret är etablerat i Bremen, Tyskland. Vi är idag ca 1500 medarbetare och vi är operativa i 18 länder.

Med en projektportfölj på 6 700 MW på land och 8 000 MW till havs räknas wpd en bland Europas ledande projektutvecklare av vindkraftsparker.

Mer information om koncernen finns på » http://www.wpd.de/en/

Impressum Sitemap