Pressmeddelande

20.01.2014

Bindande energi-och klimatmål till 2030 viktigt för våra framtida investeringar

I en gemensam förklaring uppmanar idag 13 företag med sammanlagt 14 000 anställda i Sverige regeringen att agera för tre bindande mål inom ramen för EU:s energi-och klimatramverk till 2030.

På onsdag den 22 januari presenterar EU-kommissionen ett första förslag till EU:s nya klimat- och energiramverk. Den 22 mars kommer EU:s regeringschefer att ta ställning till vilka mål som ramverket ska omfatta. Åtta länder inklusive Tyskland och Frankrike skickade den 23 december ett brev till EU-kommissionen om att inkludera ett mål för förnybar energi. Sverige har än så länge varit tyst.

Läs det gemensamma pressmeddelande här:Kontakt

wpd Scandinavia AB
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

wpd Offshore Stockholm AB
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. + 46 8 501 091 50
Fax. + 46 8 501 091 90
» Skicka e-post

Impressum Sitemap