Länkar

I den här länksamlingen hittar du intressanta och användbara länkar uppdelade i ämnesområden om du söker mer information i energifrågor och vindkraft.

Föreningar/organisationer

Svensk vindenergi
Intresseförening för Vindkraftens Investerare och Projektörer (VIP) och Vindkraftsleverantörerna i Sverige (ViS) » www.vindkraftsbranschen.se

Svensk Vindkraftförening (SVIF)
SVIF är en ideell organisation öppen för såväl privatpersoner som företag
» www.svensk-vindkraft.org

WindEurope
Den Europeiska Vindkraftsorganisationen. Här finns publikationer såsom statistik, strategier och marknadsöversikter.
» www.ewea.org

The Global Wind Energy Council (GWEC)
Global vindkraft organisation. Här finns publikationer såsom statistik, strategier och marknadsöversikter.
» www.gwec.net

World Wind Energy Association (WWEC)
» www.wwindea.org

Centrum för Vindkraft information (CVI)
Uppsala universitet Campus Gotland har ett Centrum för Vindkraftsinformation, CVI. Här finns bl.a. en omfattande kunskapsdatabas samt länkbibliotek.
» www.cvi.se

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO)
Förening för förnybar energi & energieffektivisering
» www.sero.se

Myndigheter

Energimyndigheten - om vindkraft
Energimyndighetens sidor om vindkraft innehåller bl.a. information om Sveriges elförsörjning, elpriser och aktuell information om elcertifikat.   » www.energimyndigheten.se/vindkraft

Svenska Kraftnät
» www.svk.se
Kartor över lokalnätens elområden och nätområden
http://www.natomrade.se/

Naturvårdsverket
Information om bl.a. Sveriges miljömål
» www.naturvardsverket.se

Vindlov - en webplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk.

Information från Energimyndigheten och 20 andra myndigheter.

» Läs mer

 

Läsvärda rapporter om miljö och klimat

Vindval

Vindval är ett forskningsprogram om Vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.
Här finns forskningsrapporter om allt från fladdermöss till vindkraftsljud.  

» Läs mer

Vindforsk, en del av Energiforsk - energibrancens gemensamma forskningsbolag. 

Forskning inriktad mot tekniska och ekonomiska aspekter på vindkraft.

» Läs mer

FN:s klimat rapport – (eng)
» Läs mer

FN: United Nations Framework Convention on Climate Change 
» Länk

Al Gore – An Inconvenient truth – (eng)
» Läs mer

Adress

wpd Scandinavia AB
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. + 46 8 501 091 50
Fax. + 46 8 501 091 90
info( a )wpd.se

Hur hittar du till oss?
Klicka här för länk till
» karta

Impressum Sitemap