Dataskyddsförordningen

Förklaring angående informationsplikten enligt dataskyddsförordningen

Vi är angelägna om att skydda dina personrelaterade data. Personrelaterade data är alla uppgifter med vilka du kan identifieras som person. Dina uppgifter bearbetas uteslutande på grundval av gällande lagstiftning enligt EU:s dataskyddsförordning (EU-DSGVO) och den tyska telekommunikationslagen (TKG).
I det här dokumentet informerar vi dig om den databearbetning som sker inom ramen för användandet av vår hemsida.

Ansvarig instans

Den ansvariga instansen för denna webbsajt är:
wpd onshore GmbH & Co. KG,
Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV),
DE-28217 Bremen

Kontakta oss

Om du kontakta oss via formulären på hemsidan eller via e-post kommer dina uppgifter att sparas för att kunna bearbeta din fråga och i fall det uppstår ytterligare frågor. Dessa uppgifter vidarebefordrar vi aldrig utan ditt medgivande.
Vi påpekar att dataöverföringen på internet (t ex vid kommunikation via e-post) kan innebär säkerhetsrisker. Ett fullständigt skydd av data gentemot ingrepp av tredje part är inte möjligt.

Registrering av allmänna informationer vid användning av vår hemsida

När du går in på vår hemsida registreras automatiskt allmänna informationer (Server-Logfiles). Dessa informationer innehåller till exempel vilken sorts webbläsare och driftsystem du använder, domännamnet av din operatör och liknande. De här informationerna är dock inga personrelaterade uppgifter och avslöjar därför inget om dig som person. Informationerna är tekniskt nödvändiga för att korrekt kunna leverera det som klickas på vår hemsida. Vi utvärderar dessa anonyma informationer statistiskt för att kunna förbättra vår hemsida och den bakomliggande tekniken.

Cookies

Med hjälp av så kallade cookies som vi använder på vår hemsida kan vi underlätta din navigering och möjliggöra korrekta uppgifter på vår webbsajt. Cookies är små textfiler som lämnas på din dator med hjälp av webbläsaren. De åstadkommer ingen skada. På det viset får vi konkreta uppgifter som din IP-adress, den webbläsare du använder, din dators driftsystem och din förbindelse till internet. Dessa registrerade uppgifter lämnas aldrig till tredje part utan ditt medgivande och kan inte kopplas till personrelaterade data.
Självfallet går det också bra att använda vår hemsida utan cookies. Webbläsare är normalt inställda så att de accepterar cookies. Men du kan när som helst avaktivera cookies via inställningarna på din webbläsare. Använd webbläsarens hjälpfunktion för att ta reda på hur dessa inställningar kan ändras. Observera att det möjligtvis kan uppstå begränsningar på vår hemsida om du stänger av användningen av cookies.

Radering respektive blockering av data
Vi vill principiellt vara sparsamma med data och undvika onödiga uppgifter. Därför sparar vi dina personrelaterade uppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppnå den här nämnda användningens syfte eller som lagstiftningens lagringsbestämmelser föreskriver. Är syftet inte längre aktuellt eller har den lagliga lagringstiden utgått blockeras eller raderas uppgifterna regelbundet.  

Användandet av Google Analytics
Den här hemsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst hos Google Inc. (i det följande: Google). Google Analytics använder så kallade cookies, alltså textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbsajten. Informationen från cookies om din användning överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. På grund av den här hemsidans IP-anonymisering förkortas dock din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller andra stater som ingår i ett ekonomiskt samarbete inom Europa. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till Google-servern i USA och kortas där. Den som driver den här webbsajten ger Google i uppdrag att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter om aktiviteterna på hemsidan och för att åt den som driver hemsidan utföra andra tjänster som är knutna till användningen av sajten och internet. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google.
Du kan avaktivera lagringen av cookies genom en inställning på mjukvaran hos din webbläsare. Vi gör dock uppmärksam på att du då möjligtvis inte kan använda den här hemsidans samtliga funktioner. Dessutom kan du blockera en registrering och en bearbetning hos Google av uppgifterna från cookies och de data som har med din användning av webbsajten att göra (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera den Browser-Plugin som finns i följande länk: Browser-Add-on för att avaktivera Google Analytics.
Dessutom eller som alternativ till Browser-Add-On kan du stoppa Google Analytics tillgång till vår sajt genom att klicka på den här länken. Då installeras en Opt-Out-Cookie på din dator. På det viset blockeras en framtida registrering genom Google Analytics för den här hemsidan och för den här webbläsaren så länge den cookien är installerad på din webbläsare.

Användandet av Adobe Typekit
Vi använder Adobe Typekit för vår webbsajts visuella gestaltning. Typekit är en tjänst av Adobe Systems Software Ireland Ltd. som ger oss tillgång till ett typsnittsbibliotek. För att få tillgång till våra typsnitt måste din webbläsare upprätta en förbindelse med en server hos Adobe i USA och ladda ner det typsnitt som behövs för vår hemsida. På det viset informeras Adobe om att vår webbsajt har kontaktats från din IP-adress. Ytterligare information om Adobe Typekit finner du i dataskyddsmaterialet hos Adobe som du kan läsa här: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Användandet av Google Maps
Den här hemsidan använder Google Maps API för att visuellt framställa geografisk information. När man använder Google Maps registrerar, bearbetar och använder Google även uppgifter om användandet av kartfunktionen genom besökaren. Närmare information om databearbetningen hos Google framgår av Googles dataskyddsinformation. Där kan du i dataskyddscentret även ändra dina personliga dataskyddsinställningar.
Utförliga anvisningar angående hanteringen av dina egna uppgifter i samband med Google-produkter finner du här.

Inbäddade YouTube-videor
På några av våra webbsajter bäddar vi in Youtube-videor. Operatör för motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTube-plugin upprättas en förbindelse till Youtubes servrar. Då meddelas Youtube vilka sidor du besöker. När du är inloggad till ditt Youtube-konto kan Youtube tillordna ditt surfbeteende din person. Detta kan du undvika genom att först logga ut från ditt Youtube-konto.
Startas en Youtube-video använder operatören cookies som samlar uppgifter om användningssättet.
Har man avaktiverat lagringen av cookies för Google-Ad-programmet behöver man inte räkna med sådana cookies när man ser på Youtube-videor. Youtube sparar dock icke personrelaterad användarinformation även i andra cookies. Vill du hindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren.
Ytterligare information om dataskyddet hos Youtube finner du i operatörens dataskyddsförordning på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Dina rättigheter
Som användare har du rättigheten att vid förfrågan få kostnadsfri information om vilka personrelaterade uppgifter av dig som finns lagrade. Dessutom äger du rätten att korrigera felaktiga uppgifter och att begränsa bearbetningen. Om inte din önskan kolliderar med någon juridisk förpliktelse att spara data kan du kräva att dina personrelaterade uppgifter raderas. I förekommande fall kan du också göra gällande din rätt angående uppgifternas överföring. Användare av den här webbsajten har dessutom alltid rätt att invända mot en bearbetning av sina personrelaterade uppgifter.
Om du vill återkalla givet samtycke kontakta vår dataskyddsombud per brev eller e-post. Kontaktuppgifterna finner du.
Antar du att dina data har bearbetats orättmätigt kan du klaga hos ansvarig tillsynsmyndighet.

Ändring av våra dataskyddsbestämmelser
Vi förbehåller oss möjligheten att ibland anpassa den här dataskyddsförordningen så att den alltid motsvarar de aktuella juridiska kraven och för att anpassa förändringar av våra tjänster till dataskyddsförordningen, till exempel när vi introducerar ny service. Vid ditt nya besök gäller då den nya dataskyddsförordningen.

Frågor till dataskyddsombudet
Om du har frågor om dataskyddet eller vill göra dina rättigheter gällande, var god kontakta vår dataskyddsombud direkt.

Adress
wpd onshore GmbH & Co. KG,
Datenschutzbeauftragter
Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV),
DE-28217 Bremen    E-post
Datenschutz@wpd.de

Impressum Sitemap