Vaberget

wpd planerar för att etablera högst 12 vindkraftverk med en uteffekt om 2-6 MW vardera på Vaberget.
Eolus Vind AB planerar etablering av ytterligare högst
10 vindkraftverk i samma område, vilket ger en samlad grupp om totalt 22 vindkraftverk.

Ett exempel med 22 stycken, 3 MW vindkraftverk skulle ge en årsproduktion på ca 220 GWh (220 miljoner kWh), vilket skulle kunna räcka till att årligen försörja ca 44 000 villor med hushållsel.

Vaberget ligger i Sollefteå kommun, ca 1,5 mil nordväst om Sollefteå, i Västernorrlands län.

Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt långt från samlad bebyggelse. Områdets storlek och vägarna som går in i området underlättar också vid transport och installation av vindkraftverk.


Tillstånd
I juni 2018 erhöll vindkraftsparken lagakraftvunnet tillstånd och nu pågår planering för elanslutningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

» Miljökonsekvensbeskrivning
» Fotomontage och karta med fotopunkter

 

 

 

Fakta
KommunSollefteå
Antal verk12
Effekt 54 MW
Årsproduktion190 GWh
Geografisk position1,5 mil nordväst om Sollefteå


Kontakt

Har du frågor om Vaberget?
Ta gärna kontakt med projektledaren, Angelica Widing. Hon svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer och adress.

Angelica Widing
Projektledare

wpd Scandinavia AB
Ref: Vaberget
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08-501 091 72
an.widing( a )wpd.se

Impressum Sitemap