Tomasliden

wpd undersöker möjligheterna att uppföra en vindkraftspark på Tomasliden med upp till 10 vindkraftverk med en uteffekt om 2-6 MW vardera. Antal och storlek på vindkraftverken avgörs utifrån resultaten av vindmätningar och platsspecifika djupstudier.

Ett exempel med 10 vindkraftverk à 3 MW skulle ge en årsproduktion på ca 100 GWh och skulle räcka till att årligen försörja ca 20 000 villor med hushållsel.

Projektområdet ligger i Norsjö kommun, cirka 10 km väster om Bastuträsk och 20 km sydost om samhället Norsjö. 

 

Tillstånd
I januari 2018 erhöll vindkraftsparken lagakraftvunnet tillstånd och nu pågår planering för elanslutningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.


» Miljökonsekvensbeskrivning
» Fotomontage och karta med fotopunkter

Fakta
KommunNorsjö
Antal verk10
Effekt 45 MW
Årsproduktion170 GWh
Geografisk position10 km väster om Bastuträsk, 20 km sydost om samhället Norsjö


Kontakt

Har du frågor om Tomasliden?
Ta gärna kontakt med projektledaren, Angelica Widing. Hon svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer och adress.

Angelica Widing
Projektledare

wpd Scandinavia AB
Ref: Tomasliden
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08-501 091 72
an.widing( a )wpd.se

Impressum Sitemap