Råliden

wpd har ansökt om tillstånd att uppföra en vindkraftspark om 54 vindkraftverk på ett höjdområde kallat Råliden, på gränsen mellan Skellefteå och Piteå kommuner. Ett exempel med 54 vindkraftverk à 3 MW skulle ge en årsproduktion på ca 540 GWh (540 miljoner kWh) och skulle räcka till att årligen försörja ca 108 000 villor med hushållsel.
Projektområde Råliden ligger ca 40 km väster om Piteå stad och ca 60 km nordväst om Skellefteå Stad.

Projektområdet har mycket goda vindförutsättningar, är angivet som riksintresse för vindbruk, är föreslaget som lämpligt för vindkraft i de båda kommunernas översiktsplaner, ligger i ett högt läge långt från samlad bebyggelse och bedöms därför lämpa sig väl för en vindkraftsetablering.

 

Tillståndsansökan
I januari 2016 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Norrbottens län och i Västerbottens län för prövning.
Både miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

» Miljökonsekvensbeskrivning

» Fotomontage och karta med fotopunkter

Fakta
KommunSkellefteå/Piteå
Antal verk54
Effekt 162 MW
Årsproduktion540 GWh
Motsvarar årsförbrukningen av hushållselCa 108 000 hushåll
Geografisk position40 km väst om Piteå, 60 km nordväst om Skellefteå


Kontakt

Har du frågor om Råliden?

Ta gärna kontakt med projektledaren Weronica Andersson (fd Ekholm). Hon svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer och adress.

Weronica Andersson
Projektledare
Tfn. 08- 501 091 71 eller 070-6655862

w.andersson( a )wpd.se

wpd Scandinavia AB
Ref: Råliden
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Impressum Sitemap