Lannaberget

wpd planerar för en vindkraftspark på Lannaberget i Rättviks kommun.

Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt långt från samlad bebyggelse.

Lannaberget ligger i Rättviks kommun, ca 6 mil norr om Rättviks stad, i Dalarnas län.

Tillståndsansökan

I februari 2014 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Dalarnas län för prövning. I Juni 2015 inlämnades en reviderad MKB, se filer nedan. MKB är gemensam för vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget och omfattar totalt högst 115 vindkraftverk med högst 230 m totalhöjd.

I juni 2016 beviljade Länsstyrelsen i Dalarnas län tillstånd för projektet som sedan avslogs av Mark- och miljödomstolen. Bolaget har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som har beviljat prövningstillstånd, handläggning pågår. 

Ladda gärna ner miljökonsekvensbeskrivningen i pdf-format.

» MKB del 1, kapitel 1-6
» MKB del 2, kapitel 7-12

» Fotomontage sid 1-49
» Fotomontage sid 50-107

» Synlighetsanalys 115 vindkraftverk, 230 m

 

 

Fakta
KommunRättvik
Antal verk35
Effekt 105 MW
Årsproduktion460 GWh
Motsvarar årsförbrukningen av hushållsel92 000 hushåll
Geografisk position6 mil norr om Rättvik


Kontakt

Har du frågor om Lannaberget?
Ta gärna kontakt med projektledaren som svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer och adress.

Angelica Widing
Projektledare

wpd Scandinavia AB
Ref: Lannaberget
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08-501 091 72
an.widing( a )wpd.se

Impressum Sitemap