Klöverberget

wpd undersöker möjligheten att uppföra en vindkraftspark på området runt Klöverberget i Skellefteå kommun, om maximalt 19 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 250 meter. Vindkraftspark Klöverberget är lokaliserad ca 40 km nordväst om Skellefteå stad i Skellefteå kommun, Västerbottens län.
Området har goda vindförutsättningar och präglas av modernt skogsbruk. Projektområdet är föreslaget som lämpligt för vindbruk i Skellefteå kommuns gällande vindkraftsplan, och är delvis angivet som riksintresse för vindbruk.
Ett exempel med 19 vindkraftverk a 3 MW skulle ge en årsproduktion på cirka 190 GWh och skulle räcka för att försörja cirka 38 000 villor med hushållsel. 

Tillståndsansökan
I december 2017 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Västerbottens län för prövning.
Både miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

» Miljökonsekvensbeskrivning

» Fotomontage och karta med fotopunkter

Fakta
KommunSkellefteå
Antal verk19
Årsproduktion190 GWh
Motsvarar årsförbrukningen av hushållsel38000
Geografisk positionca 40 km nordväst om Skellefteå stad, ca 9 km sydväst om Fällfors, och 3,55 km väster om Klöverfors


Kontakt

Har du frågor om Klöverberget?
Ta gärna kontakt med projektledaren, Weronica Andersson (fd Ekholm). Hon svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer och adress.

Weronica Andersson
Projektledare

wpd Scandinavia AB
Ref: Klöverberget
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08- 501 091 71
w.andersson( a )wpd.se

Impressum Sitemap