Broboberget

wpd planerar för en  vindkraftspark på Broboberget i Rättviks och Ovanåkers kommuner.

Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt långt från samlad bebyggelse.

Broboberget ligger på gränsen mellan Rättviks och Ovanåkers kommuner, ca 5 mil norr om Rättvik och ca 2,5 mil väster om Edsbyn. Huvuddelen av vindkraftverken är placerade i Rättviks kommun.

Tillståndsansökan
I februari 2014 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Dalarnas län för prövning. I Juni 2015 inlämnades en reviderad MKB, se filer nedan. MKB är gemensam för vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget och omfattar totalt högst 115 vindkraftverk med högst 230 m totalhöjd.

I juni 2016 beviljade Länsstyrelsen i Dalarnas län tillstånd för projektet som sedan avslogs av Mark- och miljödomstolen. Bolaget har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som har beviljat prövningstillstånd, handläggning pågår. 


Ladda gärna ner miljökonsekvensbeskrivningen i pdf-format.

» MKB del 1, kapitel 1-6
» MKB del 2, kapitel 7-12

» Fotomontage sid 1-49
» Fotomontage sid 50-107

» Synlighetsanalys 115 vindkraftverk, 230 m

Fakta
KommunRättvik/Ovanåker
Antal verk80
Effekt 240 MW
Årsproduktion1040 GWh
Motsvarar årsförbrukningen av hushållsel208 000 hushåll
Geografisk position5 mil norr om Rättvik och 2,5 mil väster om Edsbyn


Kontakt

Har du frågor om Broboberget?
Ta gärna kontakt med projektledaren som svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer och adress.

Angelica Widing
Projektledare

wpd Scandinavia AB
Ref: Broboberget
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08-501 091 72
an.widing( a )wpd.se

Impressum Sitemap