Aldermyrberget

wpd planerar för att uppföra en vindkraftspark på området runt Aldermyrberget i Skellefteå kommun, om maximalt 17 vindkraftverk med en största totalhöjd av 230 m. Vindkraftspark Aldermyrberget är lokaliserad ca 7 km norr om Jörn i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Området har mycket goda vindförutsättningar och präglas av modernt skogsbruk.

Ett exempel med 17 vindkraftverk skulle ge en årsproduktion på ca 270 GWh och skulle räcka till att årligen försörja ca 54 000 villor med hushållsel.

Tillstånd
I juni 2016 fick projektet lagakraftvunnet tillstånd och nu pågår detaljprojektering inför byggstart.

Byggnation

Förberedelser för byggnation pågår, se karta över planerade anläggningar och vägar nedan.

» Vindkraftverk och vägar

Informationsmöte

Den 26/6 hölls ett allmänt informationsmöte inför byggnationen, se presentation nedan.

» Presentation 26 juni 2018

Tidplanen som presenterades på mötet har blivit förskjuten. Markberedning förtransformatorstationen mitt i området samt en enklare väg kommer att anläggas hösten 2018. Byggnation av vägar och annan infrastruktur planeras starta våren 2019 och installation av vindkraftverk sommaren 2020.

 

Miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

» Miljökonsekvensbeskrivning

» Fotomontage och karta med fotopunkter

Fakta
KommunSkellefteå
Antal verk17
Effekt 75 MW
Årsproduktion270 GWh
Motsvarar årsförbrukningen av hushållsel54 000 hushåll
Geografisk positionCa 60 km nordväst om Skellefteå, 7 km norr om Jörn


Kontakt

Har du frågor om Aldermyrberget?
Ta gärna kontakt med projektledaren, Angelica Widing. Hon svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer och adress.

Angelica Widing

wpd Scandinavia AB
Ref: Aldermyrberget
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08- 501 091 72
an.widing( a )wpd.se

 

 

Impressum Sitemap