Aldermyrberget

wpd planerar för att uppföra en vindkraftspark på området runt Aldermyrberget i Skellefteå kommun, om maximalt 17 vindkraftverk med en största totalhöjd av 230 m. Vindkraftspark Aldermyrberget är lokaliserad ca 7 km norr om Jörn i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Området har mycket goda vindförutsättningar och präglas av modernt skogbruk.

Ett exempel med 17 vindkraftverk à 3,5 MW skulle ge en årsproduktion på ca 240 GWh och skulle räcka till att årligen försörja ca 48 000 villor med hushållsel.

Tillstånd
I juni 2016 fick projektet lagakraftvunnet tillstånd och nu pågår detaljprojektering inför byggstart.

Miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

» Miljökonsekvensbeskrivning

» Fotomontage och karta med fotopunkter

Fakta
KommunSkellefteå
Antal verk17
Effekt 60 MW
Årsproduktion240 GWh
Geografisk positionCa 60 km nordväst om Skellefteå, 7 km norr om Jörn


Kontakt

Har du frågor om Aldermyrberget?
Ta gärna kontakt med projektledaren, Angelica Widing. Hon svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer och adress.

Angelica Widing

wpd Scandinavia AB
Ref: Aldermyrberget
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08- 501 091 72
an.widing( a )wpd.se

Impressum Sitemap