Storgrundet

Vindkraftparken är lokaliserad till ett stort grundområde ca 11 kilometer från fastlandet, sydost om Söderhamn. Området omfattas av Söderhamns kommuns översiktsplan och är utpekat som riksintresse för vindbruk. Inom projekteringsområdet finns det möjlighet att bygga en vindkraftpark med en samlad effekt på upp till 630 MW.
Den uppskattade årliga produktionen förväntas bli upp till 2,6 TWh (2,6 miljarder kWh), vilket skulle motsvara el för 520 000 hushåll.
Vid årsslutet 2008 lämnades MKB:n och tillståndsansökan in till Miljödomstolen för prövning. Den 14 september 2010 gav miljödomstolen tillstånd till etablering av vindkraftsparken på Storgrundet.

Utförligt material finns längre ned på sidan.


Nätkoncessionsansökan för ny kraftledning från Storgrundet till Grönviken (Lingbo)

wpd Storgrundet Nät AB ansökte den 26 mars 2012 om nätkoncession för linje för en ny kraftledning från Storgrundet till land för anslutning i stammstationen vid Grönviken.

Koncession för hela sträckan är beviljad av Energimarknadsinspektionen.

Ansökningarna för ledningen från vindkraftparken till Grönviken redovisas nedan.

» Ansökan del 1 Grönviken - Sunnäs

» Ansökan del 2 Sunnäs - Storgrundet

 

Fakta
KommunSöderhamn
Antal verk70
Effekt 630 MW
Årsproduktion2600 GWh
Motsvarar årsförbrukningen av hushållsel520 000 hushåll
Geografisk positionca 11 km från fastlandet, sydost om Söderhamn


» MKB_vindkraftpark Storgrundet (PDF 4.396 KB)
» Kompletterande_ beskrivning (PDF 6.200 KB)

Visualiseringar

Se visualiseringar för vindkraftparken Storgrundet.
» Visualiseringar (PDF 4.807 KB)

Samrådsunderlag

Ladda gärna ner samrådsmaterialet i pdf-format.
» Vindkraftpark Storgrundet (PDF 1.877 KB)
» Elanslutning av vindkraftpark Storgrundet (PDF 842 KB)

Karta över projektområdet

» Karta Storgrundet (PDF 243 KB)

Visuellt intryck

På följande länkar hittas animeringar av vindkraftparken från ett antal punkter och avstånd.
» Långudden (WMV 4.02 MB)
» Rönnskär (WMV 4.10 MB)
» Storjungfrun sydlig (WMV 2.70 MB)
» Storjungfrun nordlig (WMV 4.79 MB)

Film - "I Söderhamn fångas vinden"

I den här filmen får du svar på de venligaste frågorna om hur wpd inom några år kan börja producera klimatvänlig el med hjälp av vindkraft.
» Se filmen

Kontakt

Har du frågor om Storgrundet?
Ta gärna kontakt med projektledaren, Hans Ohlsson. Han svarar på frågor och finns tillgänglig på följande nummer.

Hans Ohlsson
Projektledare

Storgrundet Offshore AB
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08- 501 091 61
h.ohlsson( a )wpd.se

Impressum Sitemap