wpd Offshore Stockholm AB

wpds första projekt i Sverige var Kriegers Flak. Kriegers flak är en upphöjning i södra Östersjön, cirka 30 km söder om Trelleborg. Området ligger utanför Sveriges territorialgräns men inom Sveriges ekonomiska zon, där den gränsar till Tysklands och Danmarks ekonomiska zoner. År 2002 påbörjades arbetet med att undersöka förutsättningarna för en havsbaserad vindkraftspark i området. Arbetet, som utfördes genom dotterbolaget Sweden Offshore Wind AB, var mycket framgångsrikt och i december 2004 lämnades en tillståndsansökan för vindkraftsparken in till Regeringen. Kort därefter, i maj 2005, såldes Sweden Offshore Wind, inklusive rättigheterna till projektet Kriegers flak, till Vattenfall AB. wpd fortsatte dock därefter att utveckla projektet genom ett konsultavtal med Vattenfall.

År 2010 erhöll wpd tillstånd för en havsbaserad vindpark utanför Söderhamn
- Storgrundet

Kontakt

wpd Offshore Stockholm AB
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Tfn. 08- 501 091 50
info( a )wpd.se

Impressum Sitemap